Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski


GMINA GRZMIĄCA

78-450 Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

Tel. (94) 3736810; 3736867; 3736878

Fax. (94) 37-368-83

Sekretariat: 604 493 552

Straż Gminna: 728 853 024

e-mail : gmina[at]grzmiaca.org.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /grzm/skrytka

 www : www.grzmiaca.org.pl

NIP: 673-17-71-695

REGON: 330920647

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
Gminy Grzmiąca w banku:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

nr konta 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać wyłącznie na konto:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

nr konta 41 8562 0007 0036 0524 2000 0330

 


Siedziba Urzędu Gminy w Grzmiącej.

Wójt Gminy Grzmiąca

Patryk Makowski

przyjmuje:        w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

Sekretarz Gminy Grzmiąca

Aleksandra Lachowska

przyjmuje:        w godzinach pracy Urzędu Gminy

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Grzmiącej

L.p.

Referat/samodzielne stanowisko

Imię
i Nazwisko

Nr telefonu/e-mail

Nr pokoju

1.

Sekretarka

 Marta Antonowicz

(94) 37 36 810

gmina[at]grzmiaca.org.pl

sekretariat[at]grzmiaca.org.pl

111

2.

Referat Budżetu
i Finansów – Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu

Barbara Golczyk

(94) 37 36 810 wew. 45

skarbnik[at]grzmiaca.org.pl

103

3.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Zofia Siwicka

(94) 37 36 810 wew. 42

z.siwicka[at]grzmiaca.org.pl

107

4.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Joanna Kłos

(94) 37 36 810 wew. 41

joanna.klos[at]grzmiaca.org.pl

107

5.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Maria Antoniak

(94) 37 36 810 wew. 40

m.antoniak[at]grzmiaca.org.pl

108

6.Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. windykacji i egzekucji

Anna Michalska

w zastępstwie:

Gabriela Borowik

(94) 37 36 810 wew. 40

g.borowik[at]grzmiaca.org.pl

108

7.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości wymiarowej

 Andrzej Siwicki

(94) 37 36 810 wew. 47

andrzejsiwicki[at]grzmiaca.org.pl

101

8.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. płac i podatku dochodowego od osób fizycznych

Sylwia Pisarek

w zastępstwie:

Anna Michalska

(94) 37 36 810 wew. 41

 anna.zielinska[at]grzmiaca.org.pl

107

9.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie zadania z zakresu obsługi Rady Gminy i Oświaty

Agnieszka Dymus

(94) 37 36 810 wew. 38

a.dymus[at]grzmiaca.org.pl

109

10.

Komendant Straży Gminnej

Stanisław Kacprowicz

(94) 37 36 810 wew. 61

sg.komendant[at]grzmiaca.org.pl

12

11.

Stanowisko pracy ds. handlu, usług oraz promocji i rozwoju gminy

Katarzyna Śmiechowska

(94) 37 36 810 wew. 43

k.smiechowska[at]grzmiaca.org.pl

201

12.

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Alfred Wieliczko

(94) 37 36 810 wew. 36

wieliczko[at]grzmiaca.org.pl

212

13.

Stanowisko pracy ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki lokalami

Krzysztof Pisarek

(94) 37 36 810 wew. 50

krzysztof.pisarek[at]grzmiaca.org.pl

110

14.

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Michał Kublas

(94) 37 36 810 wew. 67

kublas[at]grzmiaca.org.pl

 

110

15.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i kwalifikacji wojskowej

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Izabela Szoć-Regulska

w zastępstwie:

Jakub Antoniak

(94) 37 36 810 wew. 57

j.antoniak[at]grzmiaca.org.pl

109

16.

Animator sportu

Ryszard Zwolak

662 456 863


17.

Stanowisko pracy ds. administrowania systemem informatycznym

Krzysztof Górniak

(94) 37 36 810 wew. 51

informatyk[at]grzmiaca.org.pl

201

18.

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i profilaktyki p/alkoholowej

Ramona Wójcicka

(94) 37 36 810 wew. 55

r.wojcicka[at]grzmiaca.org.pl

205

19.

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
i współpracy
z organizacjami pozarządowymi

Patrycja Cieślak

(94) 37 36 810 wew. 46

p.cieslak[at]grzmiaca.org.pl

102