Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Treść petycji

23 KBPobierzPodgląd pliku
  1. Numer petycji: 1/2022
  2. Data złożenia: 01.08.2022 r.
  3. Przedmiot Petycji:  Petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy
  4. Imię i nazwisko/podmiot/wnoszący petycję: Patryk Janusz Król
  5. Podmiot rozpatrujący: Rada Gminy Grzmiąca
  6. Termin rozpatrzenia: 01.11.2022 r.