Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00321905/01 z dnia 2021-12-20

65 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania p.n. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Grzmiąca"

241 KBPobierzPodgląd pliku