Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

  1. Numer petycji: 1/2021
  2. Data złożenia: 30.03.2021 r.
  3. Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie: Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z wykonywaniem zadań własnych określonych  inter alia w art. 7 ust. 2 pkt. 17  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)   – scilicet: WDRAŻANIA PROGRAMÓW POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ – za okres ostatnich dwóch lat. Zaplanowanie uczestnictwa Gminy w jednym z dostępnych na rynku – programów walidacji jakości obsługi Interesantów – tak aby móc porównać działania gminy i proces usprawniania i zaspokajania potrzeb interesantów na tele innych gmin, etc.
  4. Imię i nazwisko/podmiot/wnoszący petycję/: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
  5. Podmiot rozpatrujący: Wójt Gminy Grzmiąca.
  6. Przewidywany termin rozpatrzenia: 30.06.2021 r.

Petycja nr 1/2021 z dnia 30.03.2021

233 KBPobierzPodgląd pliku