Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

62 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 15.03.2021 r.

85 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do Regulaminu - notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

40 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do Regulaminu - ramowy wzór zapytania ofertowego

172 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do Regulaminu - wzór formularza cenowego

54 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do Regulaminu - protokół postępowania w trybie zapytania ofertowego

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do Regulaminu - rejestr zamówień publicznych

49 KBPobierzPodgląd pliku