Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Obwieszczenie Wójta Gminy Grzmiąca ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Godzisław w gminie Grzmiąca na działkach nr 65/19, 65/20, 65/21 obręb Godzisław, gm. Grzmiąca. Znak sprawy: BUA-6220.11.2020.2021

260 KBPobierzPodgląd pliku