Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Informacja o unieważnieniu postępowania

91 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe na realizacje zadania pn. „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021”. Znak sprawy: DRG.271.17.2020

150 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - wykaz rejonów

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - umowa

94 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - raport czasu pracy

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - oferta cenowa

28 KBPobierzPodgląd pliku