Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

628 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedz na pytanie nr 1

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe na realizacje zadania pn. „Dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych wydatków związanych z walką z COVID-19”. Znak sprawy: DPR.271.10.2020

728 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

57 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

102 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - projekt umowy

56 KBPobierzPodgląd pliku