Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 17 listopada 2020 roku ws zmiany planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Grzmiąca na lata 2020-2021, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

349 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

207 KBPobierzPodgląd pliku