Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJ

39 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 20 października 2020 roku ws przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

59 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - informacja dot. konsultacji

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - formularz konsultacji

46 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - projekt uchwały

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały NR_ _ _2020_Program współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

0.9 MBPobierzPodgląd pliku