Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 29 września 2020 roku ws sprzedaży mienia stanowiącego własność Gminy Grzmiąca

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie

23 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

12.0 KBPobierzPodgląd pliku