Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

99 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

220 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie nr 583931-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.

407 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

254 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SIWZ - osw. z art 22

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SIWZ - osw. z art 24

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SIWZ - osw. o posiadaniu uprawnień

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SIWZ - grupa kapitałowa

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SIWZ - OPZ

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do SIWZ - umowa

68 KBPobierzPodgląd pliku