Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

305 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu nr 560940-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

391 KBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

260 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

226 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - osw. z art 22

53 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - osw. z art 24

48 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót

58 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób

55 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - osw. o posiadaniu uprawnień

52 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - grupa kapitałowa

61 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - OPZ

25 KBPobierz

Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia

9.4 MBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - umowa

82 KBPobierz