Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 czerwca 2020 r. ws wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0005 Krosino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 439, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

60 KBPobierz