Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Przyjęcie protokołu z XX sesji z 12 marca 2020r.

26 KBPobierz

Wniosek o zmianę w porządku obrad

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Grzmiąca

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – grupy drzew uznanych za pomnik przyrody

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 z siedzibą w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie gm. Grzmiąca”

27 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0005 Krosino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 424/5

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/122

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/5, położonej na terenie miejscowości Grzmiąca przy ul. Kolejowej

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego Gminy Grzmiąca

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej

26 KBPobierz

Wyniki głosowania - uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 11/33

26 KBPobierz

Protokół z sesji nr XXI

60 KBPobierz