Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Petycja

69 KBPobierz
  1. Numer petycji: 4/2020
  2. Data złożenia: 30.03.2020 r.
  3. Przedmiot Petycji: Petycja w sprawie Prośby zlecenia-przyporządkowania załącznika do petycji o nazwie'' Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl'' do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowanych przepisów.
  4. Imię i nazwisko/podmiot/wnoszący petycję/: Open Nexus Sp. z o.o. Mariusz Jankowiak 28 czerwca 1956R. 398B, 61-441 Poznań wraz z Współwnioskodawcą.
  5. Podmiot rozpatrujący: Wójt Gminy Grzmiąca.
  6. Przewidywany termin rozpatrzenia: 30.06.2020 r