Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

64 KBPobierzPodgląd pliku

Na podstawie §3 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Grzmiąca Nr XXXIX/290/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej informuję o utworzeniu Komitetu w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy Grzmiąca uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Wójt Gminy Grzmiąca
Patryk Makowski