Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

43 KBPobierz

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej na inwestycję związaną z utworzeniem Klubu Seniora w Krosinie". Znak sprawy: HUPR.271.1.2020

74 KBPobierz

Załącznik Nr 1 - FORMULARZ CENOWY

47 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - WZÓR UMOWY

45 KBPobierz