Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 16 stycznia 2020 r. ws sprzedaży mienia stanowiącego własność Gminy Grzmiąca

53 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Ogłoszenie

96 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Oferta cenowa na zakup autobusu Jelcz LO90M

69 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Oferta cenowa na zakup autobusu Jelcz LO90M/S

69 KBPobierz