Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

68 KBPobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

40 KBPobierz

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

47 KBPobierz

TEKST JEDNOLITY SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Z DNIA 22 LISTOPADA 2019 R.

790 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 540251612-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.pdf

195 KBPobierz

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

81 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 620915-N-2019 z dnia 2019-11-14 r

407 KBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

791 KBPobierz