Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Odpowiedź na interpelację

249 KBPobierz

Interpelacja z dnia 06.06.2019 w sprawie planowanej zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej, dz. nr 227/1 obr. Storkowo, miejscowość Iwin przy Szkole Podstawowej. Znak sprawy: RGO.0003.29.2019

16.0 KBPobierz