Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Odpowiedź na interpelacje

30 KBPobierz

Zawiadomienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia wg właściwości - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

38 KBPobierz

Zawiadomienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia wg właściwości - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku

25 KBPobierz

Interpelacja z dnia 30.05.2019 w sprawie znaku drogowego kierunkowego. Znak sprawy: RGO.0003.26.2019

2.0 MBPobierz