Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 9 listopada 2018 r. ws projektu budżetu Gminy Grzmiąca na 2019 rok

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała budżetowa na 2019 r

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

59 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

518 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6

35 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7

35 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 9

35 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 10

36 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2019r

68 KBPobierzPodgląd pliku

Porównanie założeń z projektu budżetu Gminy Grzmiąca na 2019 rok z zaplanowanymi przedsięwzięciami naprawczymi z programu postępowania naprawczego

13.4 KBPobierzPodgląd pliku