Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_HUPR.271.3.2018

161 KBPobierz

Odpowiedź na pytanie dotyczące dostawy sprzętu komputerowego z dnia 13.11.2018 r.

19.8 KBPobierz

Odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy sprzętu komputerowego

20 KBPobierz

Zapytanie ofertowe

168 KBPobierz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - FORMULARZ CENOWY

140 KBPobierz

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - PROJEKT UMOWY

163 KBPobierz