Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Protokół z konsultacji

55 KBPobierz

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy na 2019 rok

31 KBPobierz

Formularz zgłoszenia opinii

28 KBPobierz

Projekt uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

28 KBPobierz

Załącznik do projektu uchwały - Program Współpracy na 2019 rok

0.9 MBPobierz

Podstawa prawna - zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 10 września 2018 roku

29 KBPobierz