Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 8_2018 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

45 KBPobierz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

282 KBPobierz

załącznik nr 1 do ogłoszenia - KARTA OFERTY

81 KBPobierz

załącznik nr 2 do ogłoszenia - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

53 KBPobierz

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

87 KBPobierz

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego

51 KBPobierz

wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

66 KBPobierz