Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Ochrona środowiska

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

13. Obwieszczenie Wójta Gminy Grzmiąca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-administracyjno-biurowego na świetlicę wiejską wraz z przebudową oraz wydzieleniem działki pod realizację inwestycji i działki drogowej na dz. nr 92/18 obręb Lubogoszcz, gm. Grzmiąca

51 KBPobierz