Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Ochrona środowiska

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

12. Obwieszczenie Wójta Gminy Grzmiąca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 27/6 obręb Wielanowo, gm. Grzmiąca. Znak sprawy: BUA-6733.9.2017

49 KBPobierz