Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lipca 2017 r., znak WOPN-ON.6320.13.2016.RK.AS.KA/ WOPN-ON.6320.6.2017.AS/ WOPN-ON.6320.8.2017.AA w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dla obszarów Natura 2000 Ostoja Ińska PLB320008, Ostoja Cedyńska PLB320017, Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001, Jeziora Szczecineckie PLH320009 oraz Jeziora Czaplineckie PLH320039 i możliwości składania uwag

832 KBPobierz