Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2022 rok

44 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2021 rok - aktualizacja

70 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2021 rok

70 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2020 rok - aktualizacja

66 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2020 rok

35 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2019 rok

32 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2018 rok

29 KBPobierzPodgląd pliku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Grzmiąca na 2017 rok

32 KBPobierzPodgląd pliku