Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Współpracy na 2017 rok

31 KBPobierz

Formularz zgłoszenia opinii

28 KBPobierz

Projekt uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

28 KBPobierz

Załącznik do projektu uchwały - Program Współpracy na 2017 rok

0.9 MBPobierz

Podstawa prawna - zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 12 października 2016 roku.

29 KBPobierz

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

31 KBPobierz