Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 16 lutego 2016r. ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

45 KBPobierz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 16 lutego 2016 r.

248 KBPobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - KARTA OFERTY

80 KBPobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

54 KBPobierz

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

124 KBPobierz

RAMOWY WZÓR UMOWY

107 KBPobierz

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

119 KBPobierz