Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 23 czerwca 2020 r. ws wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

270 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Zarządzenia nr 49/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 23.06.2020 r. - REGULAMIN

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do REGULAMINU - WNIOSEK

189 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do REGULAMINU - OŚWIADCZENIE

220 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do REGULAMINU - NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

260 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do REGULAMINU - ZLECENIE

218 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do REGULAMINU - RAMOWY WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

208 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do REGULAMINU - RAMOWY WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

394 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA CENOWEGO

240 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do REGULAMINU - PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

297 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do REGULAMINU - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

179 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 do REGULAMINU - REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

195 KBPobierzPodgląd pliku