Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

43 KBPobierz

Załącznik do zarządzenia nr 30_2016 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 25.08.2016 r. _REGULAMIN

97 KBPobierz

Załącznik nr 1 do REGULAMINU_WNIOSEK

32 KBPobierz

Załącznik nr 2 do REGULAMINU_OŚWIADCZENIE

46 KBPobierz

Załącznik nr 3 do REGULAMINU_NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

40 KBPobierz

Załącznik nr 4 do REGULAMINU_ZLECENIE

44 KBPobierz

Załącznik nr 5 do REGULAMINU_ RAMOWY WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

70 KBPobierz

Załącznik nr 6 do REGULAMINU_ RAMOWY WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

176 KBPobierz

Załącznik nr 7 do REGULAMINU_WZÓR FORMULARZA CENOWEGO

55 KBPobierz

Załącznik nr 8 do REGULAMINU_PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

81 KBPobierz

Załącznik nr 9 do REGULAMINU_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

29 KBPobierz

Załącznik nr 10 do REGULAMINU_REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

52 KBPobierz

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO - TABELA

37 KBPobierz