Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

31 KBPobierz

Zarządzenie nr 56_2015 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 23 października 2015 roku

29 KBPobierz

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56_2015 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 23 października 2015 roku

28 KBPobierz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56_2015 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 23 października 2015 roku

30 KBPobierz

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56_2015 Wojta Gminy Grzmiaca z dnia 23 października 2015 r_Projekt uchwały dotyczący Programu współpracy na 2016 rok

28 KBPobierz

załącznik do projektu uchwały NR_ _ _2015_Program współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

0.9 MBPobierz