Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Ogłoszenie o konsultacjach

253 KBPobierz

Formularz ankiety

250 KBPobierz

Projekt uchwały Rady Gminy Grzmiąca w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grzmiąca

99 KBPobierz

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

42 KBPobierz

Protokół z konsultacji

30 KBPobierz