Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Ochrona środowiska

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu


Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Zastępca Wójta : Krzysztof Oleś
tel. (094) 37-368-10 wew. 35
e-mail: gmina@grzmiaca.org.pl

Za modyfikację informacji odpowiada:

Krzysztof Górniak
tel. (094) 37-368-10 wew. 51
e-mail: gmina@grzmiaca.org.pl

Artur Bator
tel. (094) 37-368-10 wew. 51
e-mail: gmina@grzmiaca.org.pl