Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

2006 rokWykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego, za III kwartał 2006 rok.pdf

21 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego, za I kwartał 2006 rok.pdf

21 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego, za 2005 rok..pdf

21 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za 2006 rok..pdf

21 KBPobierz

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg stanu na 31.12.2006 r

22 KBPobierz

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg stanu na 31.12.2005 r

22 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku.pdf

10.0 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 r..pdf

11.2 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fiz. oraz jedn. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

23 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fiz. oraz jedn. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

26 KBPobierz

Umorzenia z urzędu na podstawie art. 67 § 4 pkt. 2 ustawy Ordynacja podatkowa..pdf

19.8 KBPobierz

Kwota zobowiązań Gminy Grzmiąca, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

21 KBPobierz

Kwota zobowiązań Gminy Grzmiąca, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

20 KBPobierz

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu

17.9 KBPobierz

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu

18.0 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego, za II kwartał 2006 rok.pdf

21 KBPobierz