Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

2007 rokWykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg stanu na 31.12.2007r.

23 KBPobierz

Kwota zobowiązań Gminy Grzmiąca, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

19.4 KBPobierz

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu

17.5 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za 2007 rok..pdf

19.0 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzilono pomocy publicznej w 2007r.pdf

11.2 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej_2007.pdf

24 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kwartał 2007 roku..pdf

21 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kwartał 2007 roku..pdf

21 KBPobierz

Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kwartał 2007 roku..pdf

21 KBPobierz