Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Projekt budżetu Gminy Grzmiąca na 2011 rok.

Projekt budżetu Gminy Grzmiąca na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Grzmiąca na 2011 rok

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały budżetowej na 2011 r.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik Nr 1

48 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik Nr 2

48 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 2A

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik Nr 3

15.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik Nr 4

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik Nr 5

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik Nr 6

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

informacja opisowa do projektu budż. 2011r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Opinia RIO

817 KBPobierzPodgląd pliku

autopoprawka do projektu uchwały

21 KBPobierzPodgląd pliku