Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Informacja o stanie mienia komunalnegoInformacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2004 rok.php

1 BPobierz

Zbiorcze zestawienie sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w 2004 roku.pdf

50 KBPobierz

Informacja o stanie mienia, obrót lokalami mieszkalnymi za 2004 rok..pdf

42 KBPobierz