Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

2007Zarządzenie Nr 37 2007 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji w

23 KBPobierz

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.pdf

80 KBPobierz