Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

 
Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Opłata skarbowa:
1. Od podania - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
2. Od załącznika - 0,50 zł (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
3. Opłata administracyjna za wypis i wyrys - 50 zł. Uchwała Nr XXVI/170/2000 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 28.12.2000r.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nie później niż w terminie 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko Budownictwa i Nadzoru Budowlanego
pok. 110
tel. 37-368-10 wew. 67

Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).


Wniosek_wypis_wyrys_3.rtf

7.0 KBPobierzPodgląd pliku