Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego


Wymagane dokumenty :
Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Wójta Gminy Grzmiąca.

Opłaty :
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Do 30 dni. Podanie rozpatruje powołana przez Wójta Gminy Komisja Mieszkaniowa , listę przydziału zatwierdza Wójt Gminy, przesyłając ją do Zarządcy zasobów mieszkaniowych . Umowy z lokatorami zawiera Zarządca (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej)

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31,poz.266).