Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków oraz obsługi interesantów

W sprawach skarg i wniosków

Wójt Gminy Grzmiąca  

i

Zastępca Wójta Gminy Grzmiąca

przyjmują interesantów

we wtorek w godzinach od 1300 do 1530

oraz

w czwartek od 1400 do 1600 

Przewodniczący Rady Gminy Grzmiąca przyjmuje interesantów w każdy czwartek od 1630 do 1730

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Grzmiąca