Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków oraz obsługi interesantów

W sprawach skarg i wniosków

Wójt Gminy Grzmiąca  

przyjmuje 

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Grzmiąca pełni dyżur w każdy czwartek od godziny 1500 do 1600

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy