Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 12 kwietnia 2021 r. ws wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grzmiąca

193 KBPobierzPodgląd pliku

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grzmiąca

813 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 1 lipca 2020 r. ws wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grzmiąca oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grzmiąca

362 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 30 kwietnia 2020 r. ws zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grzmiąca

434 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Grzmiąca

1.1 MBPobierzPodgląd pliku