Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

GMINA GRZMIĄCA

78-450 Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

Tel. (0 94) 37-368-10

        (0 94) 37-368-85

Fax. (0 94) 37-368-83

e-mail : gmina[at]grzmiaca.org.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /grzm/skrytka

 www : www.grzmiaca.org.pl

NIP: 673-17-71-695

REGON: 330920647

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
Gminy Grzmiąca w banku:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach
nr konta 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040Siedziba Urzędu Gminy w Grzmiącej.

Wójt Gminy Grzmiąca

Patryk Makowski

przyjmuje:        w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

Zastępca Wójta Gminy Grzmiąca

Krzysztof Oleś

przyjmuje:        w godzinach pracy Urzędu Gminy

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Grzmiącej

L.p.

Referat/samodzielne stanowisko

Imię
i Nazwisko

Nr telefonu/e-mail

Nr pokoju

1.

Sekretarka

 

Marta Antonowicz

(94) 37 36 810

gmina[at]grzmiaca.org.pl

sekretariat[at]grzmiaca.org.pl

111

2.

Referat Budżetu
i Finansów – Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu

Barbara Golczyk

(94) 37 36 810 wew. 45

skarbnik[at]grzmiaca.org.pl

103

3.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Zofia Siwicka

(94) 37 36 810 wew. 42

z.siwicka[at]grzmiaca.org.pl

107

4.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Joanna Kłos

(94) 37 36 810 wew. 44

joanna.klos[at]grzmiaca.org.pl

108

5.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Maria Antoniak

(94) 37 36 810 wew. 40

m.antoniak[at]grzmiaca.org.pl

108

6.Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. windykacji i egzekucji
Gabriela Borowik

(94) 37 36 810 wew. 40

g.borowik[at]grzmiaca.org.pl

108

7.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości wymiarowej

 Andrzej Siwicki

(94) 37 36 810 wew. 47

andrzejsiwicki[at]grzmiaca.org.pl

101

8.

Referat Budżetu
i Finansów – stanowisko pracy ds. płac i podatku dochodowego od osób fizycznych

Anna Zielińska

(94) 37 36 810 wew. 41

 anna.zielinska[at]grzmiaca.org.pl

107

10.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

Aleksandra Lachowska

(94) 37 36 810 wew. 38

a.lachowska[at]grzmiaca.org.pl

109

11.Straż Gminna (biuro)

tel. - (94) 37 36 810 wew. 54

fax. - (94) 37 36 810 wew. 52

straz.gminna[at]grzmiaca.org.pl

210

12.

Komendant Straży Gminnej

Stanisław Kacprowicz

(94) 37 36 810 wew. 61

sg.komendant[at]grzmiaca.org.pl

12

13.

Stanowisko pracy ds. handlu, usług oraz promocji i rozwoju gminy

Artur Bator

(94) 37 36 810 wew. 37

artur[at]grzmiaca.org.pl

201

14.

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Alfred Wieliczko

(94) 37 36 810 wew. 36

wieliczko[at]grzmiaca.org.pl

212

15.

Stanowisko pracy ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki lokalami

Krzysztof Pisarek

(94) 37 36 810 wew. 50

krzysztof.pisarek[at]grzmiaca.org.pl

110

16.

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Michał Kublas

(94) 37 36 810 wew. 67

kublas[at]grzmiaca.org.pl

 

110

17.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Izabela Szoć-Regulska

(94) 37 36 810 wew. 57

i.szoc[at]grzmiaca.org.pl

109

18.

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy
i Oświaty

Agnieszka Dymus

(94) 37 36 810 wew. 43

a.dymus[at]grzmiaca.org.pl

104

19.

Animator sportu

Ryszard Zwolak

662 456 863


20.

Stanowisko pracy ds. administrowania systemem informatycznym

Krzysztof Górniak

(94) 37 36 810 wew. 51

informatyk[at]grzmiaca.org.pl

201

21.

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Jadwiga Bierkowska

(94) 37 36 810 wew. 55

bierkowska[at]grzmiaca.org.pl

205

22.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Stanowisko pracy ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Zygmunt Rogoża

(94) 37 36 810 wew. 46

z.rogoza[at]grzmiaca.org.pl

102

23.

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
i współpracy
z organizacjami pozarządowymi


(94) 37 36 810 wew. 49


212