Przejdź do treści

Urząd Gminy

Zamówienia Publiczne

Rada Gminy

Spis powszechny

Prawo lokalne

Finanse gminy

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Petycje

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Inwestycje

Środowisko

Oświadczenia majątkowe

Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)

Organizacje pozarządowe

Wybory

Gminne jednostki organizacyjne

Organizacja działania samorządu

Rejestry i Ewidencje

Mienie komunalne

Udostępnienie danych

Dostępność

Kontakty i współpraca

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka wewnętrzna urzędu

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

GMINA GRZMIĄCA

78-450 Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

Tel. (94) 3736810; 3736867

Fax. (94) 37-368-83

Sekretariat: 604 493 552

e-mail : gmina[at]grzmiaca.org.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /grzm/skrytka

 www : www.grzmiaca.org.pl

NIP: 673-17-71-695

REGON: 330920647

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
Gminy Grzmiąca w banku:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

nr konta 14 8562 0007 0036 0524 2000 0040

Swift i iban: PL GBWCPLPP

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać wyłącznie na konto:

Bank Spółdzielczy Białogard Oddział w Barwicach

nr konta 41 8562 0007 0036 0524 2000 0330

 


Siedziba Urzędu Gminy w Grzmiącej.

Wójt Gminy Grzmiąca

Patryk Makowski

przyjmuje:        w godzinach pracy Urzędu

 

Sekretarz Gminy Grzmiąca

Zastępca Wójta Gminy Grzmiąca

Aleksandra Lachowska

przyjmuje:        w godzinach pracy Urzędu

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Grzmiącej

L.p.

Referat/samodzielne stanowisko

Imię
i Nazwisko

Nr telefonu/e-mail

Nr pokoju

1.

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Marta Antonowicz-Dobrzańska

(94) 37 36 810

gmina[at]grzmiaca.org.pl

sekretariat[at]grzmiaca.org.pl

111

2.

Referat Finansów – Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu

Barbara Golczyk

(94) 37 36 810 wew. 45

skarbnik[at]grzmiaca.org.pl

103

3.

Referat Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Zofia Siwicka

(94) 37 36 810 wew. 42

z.siwicka[at]grzmiaca.org.pl

104

4.

Referat Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Joanna Kłos

w zastępstwie:

Sylwia Dziadek

(94) 37 36 810 wew. 48

s.dziadek[at]grzmiaca.org.pl

104

5.

Referat Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Grażyna Rogoża

(94) 37 36 810 wew. 40

g.rogoza[at]grzmiaca.org.pl

108

6.

Referat Finansów – stanowisko pracy ds. windykacji i egzekucji

Anna Zielińska

w zastępstwie:

Karolina Cieślak

(94) 37 36 810 wew. 44

k.cieslak[at]grzmiaca.org.pl

108

7.

Referat Finansów – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków

Andrzej Siwicki

(94) 37 36 810 wew. 47

andrzejsiwicki[at]grzmiaca.org.pl

101

8.

Referat Finansów – stanowisko pracy ds. kadr i płac

Sylwia Pisarek

w zastępstwie:

Anna Zielińska

w zastępstwie:

Anna Dziedzic

(94) 37 36 810 wew. 60

 a.dziedzic[at]grzmiaca.org.pl

107

9.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonujący jednocześnie zadania z zakresu obsługi Rady Gminy i Oświaty

Agnieszka Dymus

(94) 37 36 810 wew. 38

a.dymus[at]grzmiaca.org.pl

109

10.

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, promocji i rozwoju gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

Katarzyna Śmiechowska

(94) 37 36 810 wew. 41

k.smiechowska[at]grzmiaca.org.pl

107

11.

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Alfred Wieliczko

(94) 37 36 810 wew. 36

wieliczko[at]grzmiaca.org.pl

212

12.

Stanowisko pracy ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Krzysztof Pisarek

(94) 37 36 810 wew. 50

krzysztof.pisarek[at]grzmiaca.org.pl

110

13.

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i drogownictwa

Piotr Chojnicki

(94) 37 36 810 wew. 67

p.chojnicki[at]grzmiaca.org.pl

 110

14.

Stanowisko pracy ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych

Izabela Szoć-Regulska

(94) 37 36 810 wew. 57

i.szoc[at]grzmiaca.org.pl

109

15. Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Izabela Szoć-Regulska

(94) 37 36 810 wew. 57

i.szoc[at]grzmiaca.org.pl

109

16.

Stanowisko pracy ds. administrowania systemem informatycznym

Krzysztof Górniak

(94) 37 36 810 wew. 51

informatyk[at]grzmiaca.org.pl

201

17.

Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i profilaktyki p/alkoholowej

Ramona Wójcicka

w zastępstwie:

Ewelina Pietrzak

(94) 37 36 810 wew. 55

e.pietrzak[at]grzmiaca.org.pl

205

18.

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych oraz zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Patrycja Cieślak

(94) 37 36 810 wew. 46

p.cieslak[at]grzmiaca.org.pl

102

19.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Bulczak

(94) 37 36 810 wew. 61

12